Shostokryli

“Летіти понад будним, стреміти до висот!”

ПЛАСТ 18-ий КУРІНЬ УСП | 36-ий КУРІНЬ УПС

Назва куреня взята із давніх княжих часів Галицької Держави, від того, що автор Слово о полку Ігореві називає Романа Галицького Шестикрильцем. Курінь цікавиться українським фольклором, традиціями, літературою та мистецтвом. Членки куреня провадять виховну працю та поширюють знання про українську культуру поза українськими середовищами.

SHOSTOKRYLI GOLF OUTING

Your health and safety are always our top priority, and therefore due to COVID-19, we’ve decided to postpone the Golf Outing. Stay tuned for a rescheduled date!